Všeobecné informace

Termín konání: 6.–9. listopadu 2024
Místo konání:  Hotel Thermal, Karlovy Vary
Výdej certifikátů:  Certifikáty budou zasílány e-mailem po skončení konference do 14 dnů.
Pořadatel: Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti JEP
Organizátor: TARGET-MD s.r.o.

Konference má postgraduální charakter a je garantován ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží Certifikát o účasti e-mailem.